07. Tsuri-goshi _ 釣腰

釣腰 Tsuri-goshi (heffende heupworp)

Een heupworp. Reik met je rechterhand over de rechterschouder van je tegenstander of onder zijn arm om de zijkant of achterkant van zijn band vast te pakken en hem naar voren te trekken om zijn evenwicht naar zijn voorkant of zijn rechtervoorhoek te breken, til hem dan op je heupen en werp hem.