Kodokan Goshin-jutsu

Kodokan Goshin-jutsu 講道館護身術 (vormen van Kodokan-zelfverdediging), dit kata bevat verdediging technieken tegen een aanval met stok of pistool. Het kata is onder te verdelen in 2 groepen, ongewapend en gewapend. Het ongewapende deel bestaat uit 12 technieken en het gewapende deel uit 9. Samen zijn dit 21 technieken vernoemd naar en gegroepeerd op basis van de aanval van uke.

Ongewapende aanval – Wanneer vastgehouden

 • Ryote dori (twee polsen vasthouden)
 • Hidari eri dori (linker revers vastpakken)
 • Migi eri dori (rechter revers vastpakken)
 • Kataude dori (enkele arm vasthouden)
 • Ushiro eri dori (hals van achteren vastpakken)
 • Ushiro jime (verwurging van achteren)
 • Kakae dori (grijpen en vasthouden van achteren)

Ongewapende aanval – Op een afstand

 • Naname uchi (schuine slag)
 • Ago tsuki (uppercut)
 • Gammen tsuki (Thrust-Punch to Face)
 • Mae geri (Front Kick)
 • Yoko geri (zijtrap)

Gewapende aanval – Dolk

 • Tsukkake (stuwkracht)
 • Choku tsuki (rechte stuwkracht)
 • Naname tsuki (schuine steek)

Gewapende aanval – Stok

 • Furiage (Upswing)
 • Furioroshi (neergang)
 • Morote tsuki (tweehandige stuwkracht)

Gewapende aanval – Pistool

 • Shomen zuke (pistool op de buik)
 • Koshi gamae (pistool aan de zijkant)
 • Haimen zuke (pistool tegen de rug)

Groet ceremonie 挨拶

De judoka die de technieken uitvoert is tori – 取 り, de judoka die deze ontvangt is uke – 受 け. De judomat afmeting is normaal 8 bij 8 meter.

Uke heeft de dolk (aan de binnenzijde) en een stok in de rechterhand tegen de heup met de snijkant (kromme gedeelte) naar boven gericht. Het pistool zit in de binnenzijde van de judo-gi. Beide judoka’s staan op 8 meter buiten de mat en maken een staande buiging voor de mat (ritsu rei – 立 礼). Op dezelfde manier zoals in de andere kata’s, verolgens stappen ze tegelijk de judomat op. Bij 6 matten afstand draaien beiden judoka een kwartslag en maken een staande buiging (ritsu rei – 立 礼) naar de shomen. De judoka draaien met hun gezichten naar elkaar toe maken een staande buiging naar elkaar. Uke gaat een stap naar achteren, draait naar links en legt zijn wapens in de hoek van de tatami. Eerst wordt de stok en dolk weggelegd en vervolgens het pistool, deze wordt boven de stok gelegd. Uke staat op en loopt terug naar zijn begin positie. Beide judoka’s maken een grote stap voorwaarts en staan in natuurlijke houding (Shizen hontai 四善本台). Beide judoka’s lopen in (ayumi ashi 歩 み 足) naar het midden van de mat.

Ongewapende aanval (vastgehouden)

Ryote dori
Zodra tori en uke in het midden elkaar treffen stapt uke, de aanvaller, met zijn/haar linkervoet naar voren en grijpt de beide polsen vast van tori. Om vervolgens met zijn rechterknie naar de lies van tori te trappen. Tori de verdediger ontwijkt de trap door met de linkervoet naar achteren te stappen, waarbij zijn rechterhand de duim van uke dwingt de greep los te laten. Daarna maakt hij een zijwaartse slag met de rechterhand naar het hoofd van uke. De pols van uke wordt vastgehouden en de arm van uke komt op spanning te staan zodra tori opzij weg stapt. Tori maakt nu een arm klem waarbij de arm van uke geklemd zit onder zijn oksel (Ude Hishigi Waki Gatame). Uke tikt af op zijn eigen been.

Hidari eri dori
Met de rechterhand grijpt uke de linker revers van tori en duwt hem naar achteren, terwijl hij met de rechtervoet naar voren stapt. Tori houdt de hand van de uke vast met zijn linkerhand terwijl hij achteruit stapt met zijn linkervoet, uke wordt hierdoor uit balans gebracht, daarna geeft tori een slag richting de uto van uke (met kiai), vervolgens plaatst tori zijn linkerhand op de rechterelleboog van uke en maakt een stap achteruit met de rechtervoet. Hij beëindigt de aanval door de aanvaller op de grond te dwingen met een pols- en ellebooggewrichtsvergrendeling, waarbij hij zijn lichaam controleert met zijn linkerknie.

Migi eri dori
Terwijl de aanvaller (uke) naar de rechter revere grijpt en de verdediger (tori) naar voren trekt, door met zijn linkervoet naar achteren te stappen, stapt de tori naar voren met de rechtervoet (hij gaat in de beweging mee) en geeft hij een rechtse uppercut onder de kin van uke. Daarna pakt hij de pols met de linkerhand vanaf de bovenkant, stapt achteruit met de linkervoet, de rechterhand pakt ook de hand en draait zich om. Hierdoor dwingt tori met de polssluiting uke en zal deze worden gegooid.
Kataude dori
Uke nadert tori van rechtsachter en grijpt de rechterarm met zijn/haar linkerhand achter de elleboog van tori, Daarna dwingt uke tori om naar voren te lopen, tori geeft mee en stapt met links naar voren. Terwijl ze lopen draait tori om en geeft een schop met zijn rechtervoet tegen de knie van uke. Tijdens de schop brengt tori uke uit balans door de arm naar zich toe te trekken. Daarna pakt tori (met beide handen) de pols van uke en maakt een arm klem waarbij de arm van uke geklemd zit onder zijn oksel (Ude Hishigi Waki Gatame). Uke tikt af op zijn eigen been.
Ushiro eri dori
Tori en uke staan achter elkaar en terwijl tori met rechts naar voren loopt, loopt uke mee. Uke grijpt tori van achteren met zijn rechterhand in de kraag, om zo tori naar achteren te kunnen trekken. Tori draait zich om en blokkeert met links de arm van uke, met de rechterhand geeft tori een stoot naar uke op de solar plexus met een draaiende beweging en vervolgens maakt tori een arm-klem Ude gatame op de elleboog van uke, deze zal nu aftikken.
Ushiro jime
Tori en uke staan weer achter elkaar en tori begint met naar voren te lopen. Uke haalt na de derde pas tori in en grijpt hem om zijn nek van achteren. Dit doet uke om een verwurging aan te zetten, Hadaka jime. Tori trekt zijn kin naar beneden en grijpt de arm van uke om de verwurging tegen te gaan. Daarna stapt tori met zijn rechtervoet naar voren en maakt een draaiende beweging. Zijn rechterhand zet tori op de ellegoog van uke en loopt naar achteren. Hierdoor komt de arm van uke op spanning en dwingt tori de aanvaller naar de grond. Uke valt op zijn buik en kan niets anders dan aftikken.
Kakae dori
Bij de laatste techniek in de eerste serie grijpt uke om het middel van tori. Tori stampt met zijn rechtervoet op de voet van uke om uit de berengreep te ontsnappen. Hierdoor laat uke los en gelijktijdig heft tori zijn armen op en draait naar rechts. Tori pakt de rechterpols van uke met zijn linkerhand en de rechterarm komt achter de elleboog van uke. Hierdoor ontstaat een klem. Uke probeert de klem te ontwijken door naar voren en omhoog te komen. Tori gaat mee in deze beweging draait en laat uke een voorwaartse rol maken.

Ongewapende aanval (op een afstand)

Naname uchi
Tori en uke lopen op elkaar af en uke maakt een slag beweging met zijn rechter hand naar het hoofd van tori. Tori pareert de aanval door met zijn linkerbeen naar achteren te stappen en de slag met zijn hooft te ontwijken. Als uke mis slaat neemt tori de aanval over door de slag-arm van uke naar beneden te duwen en met rechts een uppercut te geven. Vervolgens maakt hij keelgreep, maakt tori een rechtse O-Soto-Gari en werpt uke naar achteren terwijl de keelgreep wordt vastgehouden.
Ago tsuki
De aanvaller, uke, probeert een rechtse uppercut te maken maar deze wordt door de verdediger, tori, tegen gehouden door met zijn linkervoet naar achteren te stappen. De slag beweging van uke wordt omgeleid door de pols vast te pakken en de arm naar beneden te brengen waardoor juist de elleboog van uke omhoog komt. De linkerhand van tori drukt nu tegen deze elleboog en door met links naar voren te stappen komt er een zware druk op de arm van uke waardoor deze mee moet stappen. Tori vergroot de druk en laat uke een voorwaartse rol maken.
Ganmen tsuki
Uke en tori komen naar elkaar toe en de aanvaller, uke, maakt een stap naar voren met zijn linkervoet om met zijn linker vuist een stoot uit te delen. Deze stoot wordt door tori gepareerd door met de rechtervoet naar voren te stappen en gelijktijdig een tegenaanval te maken. Tori geeft bij deze tegenaanval een stoot op de zwevende ribben van uke en grijpt vervolgens met zijn rechterarm om de keel van uke. Tori maakt een naakte verwurging Hadaka-jime met zijn rechterarm en dwingt uke tot overgave. Daarna laat hij uke los waardoor deze bewusteloos naar achteren valt.
Mae geri
De 11e techniek is een trap van uke. Beide judoka komen naar elkaar toe gelopen en in de loop geeft uke een trap naar voren richting tori. De verdediger, tori, pareert de rechterschop door het lichaam naar rechts te draaien en een stap terug te doen met de rechtervoet. Vervolgens grijpt hij de voet van uke met beide handen. Verdraait en breekt hij de enkel van uke om uke vervolgens naar achteren op de grond te duwen.
Yoko geri
De laatste aanval van de tweede serie is een zijwaartse trap van uke. Beide judoka’s komen op elkaar toe gelopen. De aanvaller, uke, stapt op het laatst met zijn linkerbeen opzij om met zijn rechterbeen een trap beweging te maken naar tori. Tori slaat met zijn rechterhand de voet van uke weg om de trap te ontwijken waardoor uke mist. Vervolgens pakt tori uke van achteren bij de schouders en trekt hij uke uit balans naar achteren. Door zelf mee te gang naar beneden en op een knie te gaan zitten is het de bedoeling om de onderrug van uke te breken op de opstaande rechter knie van tori.

Gewapende aanval

Dolk aanval – Tsukkake
Uke stapt met rechts naar achteren draait en haalt het mes op. Deze stopt hij aan de binnenzijde van de judo-gi. Uke en tori lopen op elkaar af en zodra uke bij tori is stapt deze met zijn rechterbeen naar achteren om het mes te trekken. Tori stapt in met zijn rechtervoet en steekt met links in het gezicht van uke, grijpt de linker pols van uke, draait deze en pakt met zijn/haar rechterhand de elleboog. Door nu schuin weg te lopen brengt tori uke uit balans en werpt deze naar voren. Nu wordt er een arm-klem gemaakt op de elleboog van uke terwijl deze plat op zijn buik ligt. Uke tikt af.
Choku tsuki
De aanvaller uke stapt naar voren met zijn linkervoet om de dolk uit zijn jas te pakken om een aanval te maken. Tori stapt naar voren met de linkervoet begeleid met zijn linkerhand de steekarm van uke weg en met de rechtervuist geeft tori uke een stoot in diens gezicht. Tori pakt de rechterpols van uke trekt uke mee in richting van de aanval. De arm van uke wordt nu vast geklemd onder de linker oksel van tori. Tori kan nu staande een arm-klem maken de Waki gatame en dwingt uke tot overgave in deze techniek.
Naname tsuki
De aanvaller, uke, stapt naar voren met zijn linkervoet, haalt een dolk tevoorschijn met zijn rechterhand en probeert een neerwaartse steek naar de borst van tori te maken. Dit terwijl hij naar voren stapt met de rechtervoet. De verdediger, tori,  stapt terug met zijn rechtervoet, draait naar rechts en pareert door met de linkerhand de rechterpols van uke van bovenaf vast te pakken. Met beide handen om de pols bestuurt de verdediger de pols en de arm omhoog voor een worp of takedown (kote gaeshi). Hij vergrendelt de arm (ude garame), neemt het mes weg en houdt het tegen de keel van de aanvaller. Variaties op deze techniek dwingen de aanvaller om zijn eigen keel door te snijden terwijl hij wordt gegooid.
Stok aanval – Furi age
Na de aanvallen met het mes legt uke het mes weg en haalt de stok op. Uke, de aanvaller, stapt met rechts naar achteren om uit te halen met de stok. Tori anticipeert er gelijk op door met links naar voren te stappen en gelijktijdig de slag beweging van uke te blokkeren met zijn linkerhand. Uke geeft met zijn rechterhand een handpalm stoot tegen de kin van tori. Vervolgens pakt uke tori vast om door te gaan met een O-Soto-Gari. Daarna wisselen beide judoka van plek voor de volgende techniek.
Furi oroshi
Uke en tori lopen op elkaar af en uke stapt met zijn rechtervoet naar voren om een slag met de stok te maken. Uke probeert het hooft van tori te raken. De slag worden vermeden door tori omdat deze een stap terug zet waardoor de stok zijn doel mist. Vervolgens gaat tori in de aanval en stapt met links dichter naar uke en geeft hem een linker vuistslag tegen uke zijn/haar neusbotje. Vervolgens stapt tori nog een stap dichterbij en geeft weer een slag op het neusbotje van uke, waardoor uke zijn balans verliest en naar achteren valt. Tori heeft in de tussentijd de stok van uke afgepakt met zijn rechterhand. Nadat uke weer opstaat geeft tori de stok weer terug.
Morote tsuki
De laatste aanval met stok is een stoot naar de buik van tori. Uke stapt met links voor en stoot met de stok richting de buik. Tori maakt tai sabaki om de stoot te ontwijken, door zijn rechtervoet naar voren te plaatsen en met de rechterhand de stok iets weg te duwen. Vervolgens pakt tori de stok van bovenaf met zijn linkerhand terwijl de rechterhand binnendoor pakt waardoor deze tussen de handen van uke komt te zitten. Door met zijn rechtervoet naar voren te stappen brengt tori uke uit balans. Door een lichte draai aan de stok te geven wordt uke in een voorwaartse rol gemanoeuvreerd waarna deze een voorwaartse koprol maakt.
Pistool aanval – Shomen zuke
De aanvaller, uke, stapt naar voren met zijn rechtervoet, houdt het pistool tegen zijn/haar buik en zoekt portemonnee met andere hand. Tori steekt langzaam zijn handen op, kijkt naar de ogen van de aanvaller, draait op het juiste moment naar rechts en stapt met de linkervoet iets naar voren. Vervolgens grijpt tori het pistool met zijn linkerhand, duim bovenop en de met de rechterhand van boven, dwingt hij het pistool opzij zodat uke het pistool loslaat en een stap met links naar voren moet maken.
Koshi gamae
Uke nadert tori met zijn linkervoet. Het pistool wordt gericht op tori terwijl uke met zijn linkerhand de portemonnee van uke probeert te pakken. Eerst duwt tori het pistool van zijn lichaam weg om vervolgens het pistool met beide handen te pakken en naar rechts te trekken, hierdoor zal de vinger van uke breken die vast zit. Het pistool wordt afgenomen en daarna geeft tori met de onderkant van het pistool een klap tegen de kin van uke.
Haimen zuke
De laatste techniek, Uke loopt achter tori aan en stapt naar voren met zijn rechtervoet, terwijl hij het pistool tegen de rug van tori plaatst. Vervolgens zoekt uke de portemonnee aan de zijkant. Tori draait naar rechts en slaat zijn rechterarm om de arm van uke die het pistool vast houdt. Tori draait terug en maakt een heupworp beweging waardoor uke wordt geworpen. Het pistool is inmiddels door tori afgenomen. Na de techniek geeft tori het wapen terug. Uke haalt de andere wapens op komt terug voor de groet ceremonie.

Kodokan Goshin-jutsu