Privacy Verklaring van Judo instituut Doetinchem (JINDO)

Dit is de privacy policy van JINDO, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69520224 (hierna: “Judo instituut Doetinchem”). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Judo instituut Doetinchem verwerkt wanneer u onder andere de website www.jindodoetinchem.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacy policy wordt de website JINDO Doetinchem aangeduid als: www.jindodoetinchem.nl.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  • Wanneer u www.jindodoetinchem.nl bezoekt vraagt Judo instituut Doetinchem (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
  • lid wordt van JINDO;
  • via het contactformulier contact met ons opneemt.
 2. Judo instituut Doetinchem verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
  • naam;
  • adres;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • leeftijd;
  • geslacht;
  • bankrekeningnummer;
  • gegevens over uw aankopen;
  • gegevens over afspraken.
 3. Judo instituut Doetinchem gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
  • de aankoop uit te voeren, de dienst te leveren;
  • het lidmaatschap te effectueren;
  • nieuwsbrieven te verzenden;
  • contact met u op te nemen of te onderhouden;
  • de dienstverlening te verbeteren.
  • De persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid is bij JINDO. Bij uitschrijven worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard voor de fiscale bewaarplicht. Hierna worden deze verwijderd.
 4. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
  • Voor meer informatie over het gebruik van door Judo instituut Doetinchem en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info@jindodoetinchem.nl).
  • Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf ge├»nformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.
 5. Informatie, wijziging en bezwaar
  U kunt contact opnemen met Judo instituut Doetinchem via info@jindodoetinchem.nl voor:

  • meer informatie over de wijze waarop Judo instituut Doetinchem persoonsgegevens verwerkt;
  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
  • inzage in de persoonsgegevens die Judo instituut Doetinchem met betrekking tot u verwerkt;
  • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Judo instituut Doetinchem.
 6. Derden
  • Judo instituut Doetinchem zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Judo instituut Doetinchem daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 7. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
  • Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 8. melding aan betrokkene
  • U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 9. Wijzigingen privacy policy
  • Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.