Kime-no-kata

Kime-no-kata 極の形 (vormen van beslissende technieken) laat zien hoe een besluit genomen wordt. Kime staat voor het juiste moment de juiste beslissing. Dit wordt gedemonstreert door een aanval vanuit uke waarop tori moet beslissen en reageren met een overname. Dit is om de technieken voor serieuze strijd te leren.

Het kata bestaat uit de technieken in knielende positie (Idori, 8 technieken) en in staande positie (Tachiai, 12 technieken). Waarbij tori voornamelijk gebruik maakt van Tai Sabaki, oftewel een lichaams-verplaatsing om de aanval te ontwijken.

Geknielde technieken – Idori

 • Ryote-dori
 • Tsukkake
 • Suri-age
 • Yoko-uchi
 • Ushiro-dori
 • Tsukkomi
 • Kiri-komi
 • Yoko-tsuki

Staande technieken – tachiai

 • Ryote-dori
 • Sode-tori
 • Tsukkake
 • Tsuki-age
 • Suri-age
 • Yoko-uchi
 • Ke-age
 • Ushiro-dori
 • Tsukkomi
 • Kiri-komi
 • Nuki-gake
 • Kiri-oroshi

Groet ceremonie 挨拶

De judoka die de technieken uitvoert is tori – 取 り, de judoka die deze ontvangt is uke – 受 け.  In Japan zijn de judomatten 90 cm bij 1,80 cm in Europa zijn de matten 1 meter bij meter, deze maat zal ik aanhouden. De totale gevechtsruimte is normaal 8 bij 8 meter (bij EK, WK en Olympisch is het zelfs 10 bij 10 meter).

Uke heeft de Tanto (aan de binnenzijde) en de Katana in de rechterhand tegen de heup met de snijkanten (kromme gedeelte) naar boven gerecht. Beide judoka’s staan op 8 meter buiten de mat, ze maken een staande buiging voor de mat (ritsu rei – 立 礼)  om daarna op stappen de judomat te stappen. Bij 6 matten afstand draaien beiden judoka een kwartslag en maken een staande buiging (ritsu rei – 立 礼) naar de shomen. De judoka’s draaien met hun gezichten naar elkaar toe, gaan op twee knieën zitten en maken een groet naar elkaar (za rei – 座 礼). Uke staat op en tori blijft zitten. Uke draait 180 graden en legt zijn wapens weg. Met de snijkant van zich af en de tsuka (bescherming) richting de shomen. Uke en tori staan gelijk op, uke draait 180 graden en gaat op dezelfde plek staan. Nu maken ze beide een grote stap voorwaarts en staan in natuurlijke houding (Shizen hontai 四善本台). Beide judoka lopen in (ayumi ashi 歩 み 足) naar het midden van de mat en gaan daar knielend tegenover elkaar zitten.

Idori 座る(geknielde technieken)

Ongewapende aanvallen

Ryote dori – twee handen grijpen
De eerste techniek in het Kime-no-Kata is Ryote dori. Tori en uke nemen knielend plaats tegenover elkaar en schuiven daarna iets op voor de juiste afstand d.m.v. de vuisten in de mat te plaatsen. Uke grijpt de twee polsen van tori (in deze eerste techniek zijn de tenen van uke nog inactief, ze liggen plat op de mat). Tori komt omhoog, brengt zijn polsen naar achteren (balans verstoring) en geeft een trap met kiai (kreet) met zijn/haar rechtervoet in de solar plexus van uke. Tori pakt de linker pols van uke over, draait 45 graden en gaat in twee tsugi ashi beweging schuin richting de hoek. De linker duim van tori zit in de handpalm van uke, hierdoor kan uke de arm niet draaien. De pols wordt vastgehouden en de arm van uke komt op spanning te staan. Tori maakt nu een arm klem waarbij de arm van uke geklemd zit onder zijn oksel (Ude Hishigi Waki Gatame). Uke tikt af op het been van tori.
Tsukkake – buikstoot
Bij de tweede techniek geeft uke een stoot met zijn rechterarm richting het lichaam van tori. Nu zet uke wel zijn tenen in de mat (actief) om meer kracht bij te zetten. Tori reageert door tai sabaki te maken (wegdraaien van het lichaam) om de stoot te ontwijken. Met de linkerhand begeleid uke de stoot arm van tori en met de rechterarm maakt uke een stoot (Atemi 当て) tussen de ogen van uke op het neusbotje de (Uto 烏兎). De hand glijdt vervolgens over de arm van uke naar de pols en pakt deze vast boven de knie van tori. De linker arm van tori gaat om de nek van tori en pakt de revers vast, dit is niet om een verwurging te maken maar om uke te controleren.  Tori maakt twee tsugi ashi bewegingen waardoor de arm van uke op spanning komt te staan. Tori gaat rechtop zitten in Kyoshi en maakt de klem door zijn buik naar voren te bewegen. Uke klopt af op de tatami.
Suri age – palmstoot naar het voorhoofd
Na de tweede techniek gaan beide judoka’s terug naar de beginpositie, knielend tegenover elkaar. Uke maakt nu een palmstoot met zijn rechterarm richting het voorhoofd van tori. Hierbij gebruik hij kracht uit zijn hele lichaam vanuit zijn tenen, deze staan daarom in een actieve houding. Tori reageert door de arm op te vangen, dit doet tori door met zijn/haar rechterhand de pols te weren en de linkerhand in de oksel van tori te plaatsen met de handpalm naar zich toe. Tori geeft een trap naar de solar plexus, draait 180 graden en laat uke op de buik in het ontstaande ruimte vallen. Uke probeert nog te ontsnappen door zijn linkerknie op te trekken om een koprol te maken maar tori voorkomt dit. Tori gaat links, recht, links naar voren, hierdoor komt de arm van uke boven zijn schouder te liggen in een hoek van 90 graden. De arm klem wordt rustig aangezet en uke tikt af.
Yoko uchi – zijwaartse slag
Beide judoka gaan weer knielend tegenover elkaar zitten. Nu komt uke omhoog, tenen in de actieve houding en geeft tori een zijwaartse slag met zijn rechtervuist. De stoot gaat met de handrug maar beneden (bij bijna alle slagbewegingen in het judo is de handrug naar beneden gericht). Uke probeert tori te raken tegen de linkerkant van zijn hoofd waarbij tori ontwijkt door onder de arm van uke te duiken. De rechterknie van tori komt omhoog en de rechterarm van tori gaat om de nek van uke (vanaf de voorkant). De linkerhand duwt in uke’s onderrug. Tori “loopt” door op zijn rechterknie en uke wordt schuin naar achteren op zijn rug geduwd. De rechterarm van uke wordt gecontroleerd over dienst hoofd en uke geeft een Atemi (slag) met zijn rechterelleboog in de solar plexus. De handpalm van uke is open. Tori gaat op zijn basisplek zitten, uke neemt nu plaats op een afstand van 1,2 meter van tori genaamd (Toma 当麻町).
Ushiro dori – omvatting van achteren
Uke staat op, maakt een draai van 45 graden naar links en loopt achter tori en neemt knielend plaats. Daarna zet hij de vuisten in de mat om een beetje aan te schuiven voor de juiste afstand. Uke maakt een aanval door omhoog te komen en tori bij zijn schouders te omvatten. Hierbij komt de rechter knie van uke omhoog. Tori reageert door de armen naar buiten te brengen en met twee handen de linker arm van uke te grijpen. Gelijktijdig zal tori zijn rechter been naar achteren steken om een voorwaartse kracht te ontwikkelen. Tori maakt een linkse Seoi-nage en neemt uke op zijn rug mee. Beide maken een voorwaartse rol en tori zal na de rol eindigen boven uke. Tori zorgt met de rechterarm voor controle door uke bij zicht te houden en met de linker vuist maakt tori een Atemi richting het kruis van uke. Samen gaan ze terug naar de beginpositie en zitten achter elkaar, uke staat op, loopt om tori heen en gaat op toma (1,2 meter tegenover tori) knielend zitten.
Gewapende aanvallen
Uke staat op maakt een een draai van 180 graden met het gezicht naar de shomen en gaat naar zijn wapens. Hier neemt hij plaats, pakt de Tanto gekruist op en stopt deze met de scherpe zijde naar boven aan de linker binnenzijde in zijn judo-gi tussen het lichaam en de judoband (Obi 帯). Uke en tori maken nu hun judo-gi in order. Daarna staat uke op, maakt eerst een kleine stap met zijn rechtervoet draait 180 graden en neemt knielend plaats tegen over tori.
Tsukkomi – dolkstoot naar de buik
Uke maakt de aanval, eerst maakt hij de Tanto los in de schede met de linkerhand, trekt de Tanto, en steekt tori recht in zijn buik (scherpe kant naar boven). Tegelijkertijd brengt uke zijn linkerknie omhoog om extra voorwaartse kracht te kunnen zetten. Tori reageert door eerst tai-sabaki te maken (anders zou de Tanto in zijn buik verdwijnen), daarna begeleid hij met zijn linkerhand de steekbeweging van uke, handpalm naar boven en met de rechtervuist geeft tori een stoot op het neusbotje (Uto 烏兎). Ook deze stoot is met de handrug naar beneden gericht. Tori pakt met zijn linkerarm om de nek van uke voor controle en de rechterhand zet de rechterpols (met Tanto) vast op het bovenbeen. Tori maakt tsugi-ashi bewegingen, gaat rechtop zitten en maakt gecontroleerd de arm klem door zijn buik naar voren te duwen. Uke tikt af op de mat, waarna beide judoka’s terug gaan knielend tegenover elkaar. In de tussentijd stopt uke zijn Tanto terug in de judo-gi.
Kiri komi – neerwaartse slag met kort zwaard
Uke pakt de Tanto en stopt deze nu aan de linker buitenkant tussen de judo-gi en de obi. De Tanto is nu een kort zwaard. Uke pakt de schede met de linkerhand en maakt deze open om het korte zwaard te pakken met de rechterhand. Uke maakt een rond draaiende beweging om tori te klieven met het zwaard. Ondertussen zet uke zijn rechterknie omhoog om kracht bij te zetten. Tori verweerd zich door met twee handen de pols van uke te pakken. Daarna gaat tori mee in de neerwaartse kracht van uke en begeleid de arm van uke onder zijn oksel. Gelijktijdig zet tori zijn rechterknie omhoog en neemt uke mee in tsugi-ashi. Doordat de arm nu op spanning komt te staan maakt tori een arm klem (Ude-Hishigi-Waki-Gatame). Uke geeft op en tikt af op het bovenbeen van tori. Zodra uke terug kruipt naar zijn positie stopt hij de Tanto terug tussen de obi en judo-gi. Beide gaan tegenover elkaar zitten en uke zit op Toma (ongeveer 1,2 meter afstand).
Yoko tsuki – zijwaartse aanval met een dolk
Uke die op Toma zit verplaatst de Tanto van de buitenkant naar de binnenkant van de judo-gi, daarna staat hij op, maakt een draai van 45 graden en gaat rechts naast tori zitten. Hij zet weer zijn vuisten in de mat en gaat met de knieën op gelijke hoogte naast tori zitten. Uke maakt de schede open met de linkerhand, pakt de Tanto, draait 90 graden en steekt tori in de zij. Tori reageert door gelijktijdig een draai te maken op de linkerknie van 180 graden. Zijn rechterbeen moet volledig uit de aanvalslijn zijn (anders kan uke in de knie steken). Gelijktijdig controleert tori de aanval door met zijn linkerhand de steekarm van uke controleren en met de rechterarm een vuist maken voor een slag op de Uto van uke. Vervolgens glijdt de rechterhand via de arm naar de pols van uke en gaat de linkerarm om de nek van uke. Tori neemt uke mee in tsugi-ashi waardoor er een arm klem ontstaat. Uke tikt af op de mat en beide judoka’s gaan naast elkaar zitten. Uke stop de Tanto terug, daarna staat uke op en gaat op Toma tegenover tori zitten.

Uke staat op maakt een draai van 180 graden, stapt met rechts naar achteren en loopt naar de plek waar de Katana ligt. Hier gaat uke knielend zitten, pakt de Tano uit zijn judogi en legt deze neer voor de Katana met de scherpe kant van Joseki af. Uke en tori maken nu hun judo-gi weer netjes, daarna ze beide op. Uke maakt met rechts een klein pasje achterwaarts, draait 180 graden en gaat tegenover tori in het midden van de mat staan. Beide judoka’s zijn klaar voor de staande gedeelte (Tachiai).

Tachiai (staande technieken)

Ongewapende aanvallen
Ryote dori – twee handen grijpen
Uke en tori staan tegen over elkaar en uke grijpt de polsen van tori vast. Hierbij maakt uke een klein stapje vooruit met de rechtervoet. Tori brengt zijn armen naar achteren, maakt balans verstoring en geeft een Atemi in het kruis van uke met de bal van de voet. Hij geeft hierbij een kiai. Met de rechter hand pakt tori de pols van uke vast en maakt gelijktijdig tsugi-ashi zijwaarts in een hoek van 45 graden. Ondertussen pakt de linkerhand ook de pols van tori vast, waarbij de duim in de handpalm van uke wordt geplaatst. De arm van uke komt klem te zitten onder de oksel van tori en tori kan zo staande een arm klem maken (Ude-Hishigi- Waki-Gatame). Uke tikt af op de rechterdijbeen van tori. Tori laat los en beide gaan terug tegenover elkaar staan, echter uke gaat op Toma staan (op 1,2 meter afstand).
Sode dori – mouw aanval
Uke staat op met de toma, maakt een draai van 45 graden naar links en loopt beginnend met de linkervoet om tori heen. Zodra uke ter hoogte van tori is maakt tori twee stappen naar achteren beginnend met de rechtervoet. Uke staat met de rechtervoet achter de linkervoet van tori. Uke pakt met de linkerhand de mouw vast zodat de rechterhand deze strak kan vastpakken ter hoogte van de elleboog. Uke dwingt tori vooruit, hierbij lopen tori en uke met de rechtervoet als eerste, bij stap twee draait tori zich om en brengt hij uke uit balans door de hand die de mouw vast heeft naar achteren te brengen. Ondertussen geeft hij een Atemi met zijn voet tegen de rechterknie van uke met kiai. Hij zet de voet neer en maakt een O-soto-gari. Uke valt, staat op en loopt om tori. Beiden blijven elkaar aankijken. Uke gaat op 1 meter vanuit het midden staan en tori doet hetzelfde 1 meter vanuit het midden (afstand is nu 2 meter).
Tsukakke – stoot richting gezicht
Uke neemt een gevechtshouding aan door zijn rechterbeen naar achteren te zetten hij heft zijn armen ter hoogte van het gezicht van tori en balt de vuisten. De linker vuist is voor. Tori blijft gewoon in Shizen-hontai staan en wacht af. Uke maakt een aanval beweging met tsugi-ashi naar voren en haalt met zijn rechter vuist uit richting de Uto van tori. Tori maakt tai-sabaki en verlengt de stoot van uke door met zijn rechter hand de slaande vuist door te trekken. Dit is de balans verstoring. Vervolgens kruist tori de voeten en komt vierkant achter uke te staan. De rechterarm van tori gaat om de nek van uke en tori pakt zijn handen met de handpalmen op elkaar vast. Hij plaatst zijn linkerbeen naar achteren en maakt een “naakte” verwurging, Hadaka-jime. Uke probeert los te komen door met zijn handen aan de arm van tori te trekken maar moet dan opgeven. Het aftikken gebeurd door met zijn rechtervoet te stampen op de mat.
Tsuki age – opstoot naar de kin
Tori en uke staan relatief dicht tegenover elkaar (naar mate de technieken hierna volgen wordt de afstand steeds iets ruimer). Uke geeft uit het niets een opstoot (uppercut) richting de kin van tori. Hierbij maakt uke een stapje vooruit met zijn rechtervoet. Tori ontwijkt door zijn bovenlichaam naar achteren te brengen. Gelijktijdig grijpt tori de polsen van uke en gaat in de beweging mee. Daarna maakt tori een draai naar rechts en sluit de arm van uke op onder zijn linker oksel. Tori maakt tsugi-ashi opzij en neemt uke mee waardoor er spanning op de arm van uke ontstaat. Bij de eindcontrole staat tori haaks ten opzichte van uke, als dit niet het geval is zou uke in staat zijn om bijvoorbeeld een Tani-otoshi te maken. Tori maakt een arm klem (Ude-Hishigi-Waki-Gatame). Uke tikt af op het dijbeen van tori.
Suri age – palmstoot naar het voorhoofd
Tori en uke staan weer tegenover elkaar, uke haalt nu uit met een stoot met zijn handpalm richting het voorhoofd van tori en geeft een kiai. Hierbij zet uke zijn rechtervoet iets naar voren. Tori verweert zich door de arm van uke op te vangen met zijn linker onderarm. Belangrijk is om de bovenarm van uke te blokkeren (niet de onderarm) anders zou uke alsnog met zijn elleboog een Atemi kunnen maken. Gelijktijdig geeft tori een Atemi met zijn rechtervuist in de buik van uke. Daarna gaat de linkerarm van tori op de rug van uke en pakt zijn rechterhand de linkerarm van uke. Tori maakt nu een Uki-goshi. Na het werpen staat uke op en houdt oogcontact met tori. Uke gaat tegen over tori staan klaar voor de volgende aanval.
Yoko uchi – zijwaartse slag
Uke balt zijn rechtervuist en haalt uit met een zijwaartse slag richting het hoofd van tori, voorzien met een kiai. Uke maakt hierbij een stapje naar voren. Tori reageert gelijk door onder de slaande arm van uke te duiken. Hij blijft hierbij zo dicht mogelijk bij uke. De rechter hand van tori pakt gelijk de linker revers van uke en tori vast en maakt met links een stap voorwaarts. Hij kruist zijn rechterbeen voorlangs en gaat vierkant achter uke staan. De linkerarm van tori gaat over de schouder van uke en pakt de revers aan de andere kant vast. De reactie van uke is gelijk de armen pakken van tori om de wurging tegen te houden. Tori zet zijn linkerbeen naar achteren en zet zijn voorhoofd tegen de nek van uke, hij probeert door uke heen te kijken (dus niet omlaag kijken). Vervolgens wordt de wurging Okuri-eri-jime aangezet. Uke kan alleen aftikken door te stampen met zijn rechtervoet.
Ke age – trap in kruis
Beide judoka’s gaan weer tegenover elkaar staan, echter is de afstand weer iets verder. Uit het niets geeft uke met rechts een trap met de bal van de voet richting het kruis van tori, hierbij wordt een kiai gegeven. Tori moet gelijk tai-sabaki maken om een frontale aanval te voorkomen. Tori draait naar rechts, pakt met zijn linkerhand de enkel van uke en gaat iets in de trap beweging mee. Vervolgens draait hij terug en pakt de rechterhand ook de enkel. Tori geeft op dezelfde manier met kiai een trap met de bal van de voet richting het kruis van uke. Tori laat los, uke maakt met rechts een stap achterwaarts en staat op Toma van uke. Beide judoka’s zijn klaar voor de volgend techniek een omvatting van achteren.
Ushiro dori – omvatting van achteren
Uke draait 45 graden naar links en loopt beginnend met de linker voet om tori heen. Zodra uke ter hoogte van tori is maakt tori twee stappen naar achteren. Uke en tori staan nu achter elkaar. Tori begint met zijn linker been vooruit te lopen en uke volgt. Bij de tweede stap maakt uke een extra tussen stap om tori ter hoogte van de schouders te omvatten met beide armen. Tori reageert, brengt zijn armen omhoog en pakt rechts met beide handen de arm van uke. Het linker been van Tori staat voor. Door onder de zwaartepunt van uke te zakken maakt tori de Ippon-seoi-nage. Uke valt en krijgt een slag op de Uto (neusbotje tussen de ogen) van tori na waarbij tori een kiai geeft. Vervolgens laat tori los, uke gaat staan op Toma tegenover tori. Uke maakt een draai van 180 graden naar rechts en loopt richting zijn wapens.
Bij de wapens gaat uke knielend zitten en pakt de Tano gekruist op en stopt deze binnen de judo-gi ter hoogte van de Obi aan de linker kant. Uke en tori maken nu hun judo-gi weer netjes, daarna staat uke op (tori staat te wachten). Uke maakt met rechts een klein pasje achterwaarts draait 180 graden en gaat tegenover tori in het midden van de mat staan. Klaar voor de gewapende aanvallen.
Gewapende aanvallen
Tsukkomi – dolkstoot naar de buik
Uke pakt zijn schede en trekt de Tanto om een steek naar de buik te maken. Hierbij stapt hij met links naar voren en geeft een kiai. Tori ontwijkt door snel tai- sabaki te maken. Tegelijk begeleid tori de steek van uke met zijn linkerhand, zijn rechterhand maakt een vuist en deze gaat richting de Uto van uke. Daarna glijdt de hand over de arm naar de pols en neemt tori uke in een zijwaartse tsugi-ashi mee beginnend met zijn rechter voet. De linkerhand van uke gaat om de nek van tori voor controle terwijl de rechterhand met Tanto gecontroleerd door tori wordt vastgezet op het rechter dijbeen van tori. Tori maakt een een arm klem door zijn buik naar voren te brengen de Ude-hishigi-hara-gatame. Daarna laat tori uke los en nemen beiden de plaats in tegenover elkaar. In de tussentijd stopt uke de Tanto terug aan de binnenkant van de judo-gi.
Kiri komi – neerwaartse slag met kort zwaard
Terwijl tori en uke tegenover elkaar staan pakt uke de Tanto uit de binnenkant van de judo-gi en verplaatst deze naar de buitenkant tussen de de judo-gi en de obi. De Tanto is nu een klein zwaard en hiermee probeert uke tori doormidden te klieven. Uke opent de schede en trekt het zwaard met een omhoog gaande beweging trekt uke het zwaard en laat deze omlaag vallen over tori. Gelijktijdig stapt uke een stapje naar voren met zijn rechtervoet. Tori vangt de aanval door met twee handen de pols van uke te pakken. Vervolgens gaat de beweging mee omlaag en gelijktijdig opzij. Tori maakt twee tsugi-ashi passen opzij en klemt de arm van uke onder de linker oksel. Tori maakt weer een (Ude-Hishigi-Waki-Gatame), waarbij tori haaks ten opzichte van uke staat. Tori zakt een klein beetje door zijn knieën en maakt de klem, uke kan niets anders dan aftikken op het been van tori. Beide judoka’s lopen terug naar hun positie en gelijktijdig stop uke het zwaard terug. Uke staat op Toma verplaatst de Tanto naar de binnenzijde van de judo-gi.
Nuki kake – zwaard uit de schede halen
Uke loopt terug naar de wapens legt de Tanto weg en pakt gekruist de Katana op en plaatst deze aan de linkerkant tussen de obi en de judogi. Uke en tori maken de judogi on orde en uke staat op. Maakt met rechts een klein stapje naar achteren, draait 180 graden en gaat op 1,20 meter afstand tegen over tori staan. Uke maakt met de linkerhand de schede open om het zwaard te trekken. Tori blokkeert de aanval door met zijn rechterhand de pols van uke te pakken en een klein met zijn rechtervoet stapje naar voren te maken. Daarna maakt tori met zijn rechtervoet weer een stap achter uke. Hij stapt links bij en pakt met zijn linkerarm om de hals van uke de revers vast. Uke wordt naar achteren getrokken en de rechterarm van tori gaat omhoog om daarna achter de rug van uke te steken. Tevens maakt tori ruimte waar uke naar achteren invalt. Tori maakt hier een Kata-ha-jime, uke houdt het zwaard vast en tikt af door met zijn rechter voet te stampen. Daarna laat tori uke los en beide gaan op ongeveer 3 meter afstand staan.
Kiri oroshi – neerwaartse slag met een zwaard
Uke maakt de schede open en trekt het zwaard. Terwijl deze wordt getrokken stapt uke met rechts naar voren en neemt een aanvallende houding aan. Het puntje van het zwaard ligt in de oog lijn van uke en het puntje van de neus van tori. Uke maakt eerst een schijnbeweging door tsugi ashi naar voren te komen. Tori reageert door links rechts naar achteren te stappen. Uke gaat nu uithalen door het zwaard recht boven zijn hoofd te heffen en laat deze met volle kracht naar beneden komen. Tori stapt nu diagonaal naar voren en pakt met zijn rechter hand de pols van uke. Daarna stapt tori opzij en neemt uke mee terwijl gelijktijdig de linkerarm om de nek van uke gaat om de revers vast te pakken voor controle. Tori maakt een kruispas en door hara te geven met zijn buik moet uke het zwaard links los laten. Tori zet hier een arm klem de Ude-hishigi-hara-gatame aan. Uke tikt af op het dijbeen van tori. Daarna laat tori los en beide gaan op 3 meter afstand staan. Terwijl uke terug loopt wordt het puntje van het zwaard links onder gehouden. Zodra uke op zijn plek staat gaat het zwaard in de oog lijn met tori  terug in de schede en stapt uke met de rechtervoet bij.
Uke draait 180 graden, loopt naar de wapens en knielt om het zwaard terug te leggen. Tori maakt ondertussen een paar stappen naar achteren. Hier maken beide judoka’s de judo-gi goed, pakt uke de Tanto en de Katana op en houdt deze aan zijn rechterzijde met de scherpe kant naar boven. Uke draait 180 graden en gaat op 6 meter staan, daarna maken beid judoka een grote stap naar achteren en staan met de hakken aan elkaar. Ze knielen, uke legt de wapens weg en maken een buigen naar elkaar. Daarna staan ze op en maken een staande buiging naar de shomen. Vervolgens lopen ze achteruit van de judomat en groeten staande de mat.

Kime-no-kata