02. Tani-otoshi 谷落

Tani-otoshi 谷落 (in een vallei vallen)

Een opoffering. Breek het evenwicht van je tegenstander naar zijn achterste of rechter achterhoek, schuif dan je linkervoet langs de buitenkant van zijn rechtervoet, of achter beide voeten, en val terug op je linkerkant om hem naar zijn rechterachterhoek te werpen.

De biomechanica van Tani-otoshi

Deze judotechniek is een moment; immers de krachtlijn wordt verlengd. Tori maakt deze worp met de armen (F1 – F2) en plaatst het been achter de hielen van uke. Daarbij gaat tori liggen op zijn zij en trekt uke achterwaarts naar achteren (Re).

Tani otoshi biomechanica

Wist je dat?

Het was Jigoro Kano zelf die de eerste regels opstelde lees maar dit citaat: “Ik consulteerde samen met anderen het hoofd van de Butokukai en vroeg wat we konden doen om de situatie te verbeteren. Uiteindelijk besloten we om het reglement te herzien en na veelvuldige ontmoetingen met de leiders in Tokyo en Kyoto formuleerden we in 1922 een herzien reglement. We vonden natuurlijk nog wel meer tekortkomingen in dat reglement, maar na enkele revisies werd een nieuw reglement in 1925 vastgesteld. Er zal in de toekomst nog wel meer aanleiding zijn om de reglementen aan te passen, maar ik denk dat we de reglementen al heel veel hebben verbeterd na vele jaren van studie. Jigoro Kano, Mind over Muscle, p.31-32. Nu jaren later passen we nog steeds regelmatig de regels aan, ter verbetering voor veiligheid of om het judospel.