13. Kuchiki-taoshi 朽木倒

朽木倒 Kuchiki-taoshi (met één hand naar beneden werpen)

Een armworp. Grijp snel het rechterbeen van de tegenstander, ofwel van binnenuit met je rechterhand of van buitenaf met je linkerhand, til het op terwijl je hem tegelijkertijd naar achteren duwt om hem naar beneden te werpen.