Basis bewegingen

Basisbewegingen

Er zijn veel verschillende basisbewegingen die je moet begrijpen om jouw technieken goed uit te kunnen voeren. Klik op de video om deze bewegingen te leren:

Ayumi-ashi 歩み足 (voortgaande beweging)

Veelal wordt ayumi-ashi benoemd als normaal lopen. Maar dit is niet het geval. Als je normaal loopt stap je met je linker been voorwaarts en gaat je rechter arm vooruit (en visa versa). Bij ayumi-ashi breng jij je linker been voorwaarts en je linker schouder/arm naar voren. Belangrijk is de suri-ashi (glijdende stap) waarbij je tenen over de mat glijden en je contact houdt met de tatami (mat). Je beweegt als een robot op één hoogte, ondanks dit moet de beweging natuurlijk.  voelen/ogen. Bij judo wordt ayumi-ashi alleen mae (voorwaarts) en ushiro (achterwaarts) gebruikt. Als je opzij wil kan je beter tsugi-ashi gebruiken. Bij het uitvoeren van een waza (techniek) wordt er vaak één stap gebruikt. Bij kata wordt de beweging gebruikt om van één plek naar de andere te komen. Het is een moeilijke beweging die goed bestudeert moet worden.

Tsugi-ashi 継ぎ足 (volgen van de voet)

Tijdens tsugi-ashi verplaats je één voet waarna de andere volgt zonder te passeren. Dit is een glijdende beweging waar geen stop in zit. De tsugi-ashi kan je in alle richtingen maken. Veelal wordt tsugi-ashi gebruikt in randori, shiai en kata. Belangrijk is weer de suri-ashi (glijdende voet). Je blijft contact houden met de mat.

Tai-sabaki 体捌き (gecontroleerd bewegen van het lichaam)
Ushiro-sabaki 後ろ捌き (gecontroleerd achterwaarts bewegen)
Mae-mawari-sabaki 前回り捌き (gecontroleerd voorwaarts draaiende beweging)
Ushiro-mawari-sabaki 後ろ回り捌き (gecontroleerd achterwaarts draaiende beweging)

Deze beweging wordt om diverse waza (technieken) uit te voeren. Ook zie je de beweging terug in diverse kata zoals kime-no-kata en kodokan-goshin-jutsu. Zo kan je tai-sabaki op mae (voorwaartse) beweging maken om bijvoorbeeld een nage-waza uit te voeren of ushiro (achterwaartse) beweging om bijvoorbeeld een atemi-waza te ontwijken.