5. Tori kame 受け取り亀

Tori kame 受け取り亀 (tori schildpad)

Tori zit op zijn knieën en ellebogen. Uke probeert tori te kantelen. Tori neemt deze aanval over en probeert uke te controleren of tot overgave te dwingen.