Woorden van Kano Shihan

Wat is “Seiryoku-Zenyo”?

“Seiryoku-Zenyo (maximaal efficiënt gebruik van energie) is van toepassing op alle soorten inspanningen en het is het volledig benutten van iemands geestelijke en lichamelijke energie om een beoogd doel te bereiken.

Seiryoku-Zenyo is het meest doeltreffende gebruik van de kracht van geest en lichaam. In het geval van Judo is dit het principe waarop aanval en verdediging zijn gebaseerd en dat ook het onderwijsproces stuurt. Eenvoudig gezegd, het meest effectieve gebruik van lichaam en geest kan worden omschreven als het maximale efficiënte gebruik van energie. Samengevat kan dit worden omschreven als “maximale efficiëntie”.

Dit idee van het beste gebruik van energie is een van de centrale leerstellingen in Judo, maar het is ook belangrijk voor het bereiken van verschillende doelen in iemands leven.

Dit concept van het beste gebruik van energie is de fundamentele leer van Judo. Met andere woorden, het is het meest effectief gebruiken van iemands energie voor een goed doel. Dus, wat is ‘goed’? Helpen bij de voortdurende ontwikkeling van je gemeenschap kan als goed worden geclassificeerd, maar het tegenwerken van die vooruitgang is slecht. Voortdurende vooruitgang van gemeenschap en samenleving wordt bereikt door de concepten van ‘Sojo-Sojo’ (elkaar helpen; elkaar iets gunnen) of ‘Jita-Kyoei’ (wederzijds voordeel). In die zin maken Sojo-Sojo en Jita-Kyoei ook deel uit van het grotere goed. Dit is de fundamentele wijsheid van Judo.

Kata en Randori zijn mogelijk wanneer deze fundamentele wijsheid wordt toegepast op technieken van aanval en verdediging. Als het wordt toegepast op de verbetering van het lichaam, wordt het een vorm van lichamelijke opvoeding. Als het wordt toegepast op het verwerven van kennis, wordt het een methode van zelfverbetering. En als het wordt toegepast op vele dingen in de maatschappij, zoals de levensbehoeften, de sociale omgang, iemands plichten en bestuur, wordt het een manier van leven.

Op deze manier is judo vandaag de dag niet alleen maar het beoefenen van gevechten in een dojo, maar wordt het op gepaste wijze erkend als een leidend principe in de talloze facetten van de menselijke samenleving. De beoefening van Kata en Randori in de dojo, is niet meer dan de toepassing van judo principes op gevecht en fysieke training.
Door de studie van traditionele Jujutsu Kata en Randori, kwam ik tot het besef van deze grotere betekenis. Dienovereenkomstig volgt ook het proces van lesgeven dezelfde weg. Bovendien zag ik de waarde in van het onderwijzen van Kata en Randori aan vele mensen als een gevechtskunst en als een vorm van fysieke training. Dit dient niet alleen de doelen van het individu, maar door de fundamentele wijsheid van Judo te beheersen en deze op zijn beurt toe te passen op vele bezigheden in het leven, zullen alle mensen in staat zijn hun leven op een verstandige manier te leiden.

Dit is hoe men de studie van Judo, die ik heb opgericht, zou moeten ondernemen. In werkelijkheid zijn er echter over de hele wereld veel mensen die hun leven leiden op basis van de Judo beginselen zonder te weten dat dit de werkelijke essentie van judo is. Als het judo dat ik aanhang in de hele samenleving wordt uitgedragen, zullen de acties die mensen ondernemen judo worden zonder er zelfs maar over na te denken. Ik geloof dat als meer mensen de basisprincipes van het judo begrijpen, deze filosofie ook hun leven zal leiden. Daarom smeek ik u allen om grote inspanningen te doen en deze trend in de samenleving te initiëren.

– Jigoro Kano –

Wat is “Jita-Kyoei”?

Zolang wij samenleven, moet ieder lid van de maatschappij en de groepen die daarin georganiseerd zijn, in harmonie en samenwerking met de anderen functioneren. Niets is belangrijker dan samen welvarend te leven. Als iedereen handelt in de geest van onderlinge samenwerking, komt ieders werk niet alleen hemzelf, maar ook anderen ten goede, en dit samen bereiken zal wederzijds geluk brengen. Activiteiten moeten niet louter uit eigenbelang worden ondernomen. Eenmaal begonnen, is het niet meer dan vanzelfsprekend dat iemand het goede vindt in harmonie en samenwerking, wanneer hij zich realiseert dat zijn inspanningen de welvaart van allen zullen vergroten. Dit grote principe van harmonie en samenwerking is, met andere woorden, het concept van Jita-Kyoei, of wederzijdse welvaart voor zichzelf en anderen.

Waar moet men de beweegredenen zoeken om te handelen in het belang van anderen? Verder, als men handelt uit zorg voor zijn eigen welzijn, zal er onvermijdelijk een botsing van belangen met anderen ontstaan. Handelen omwille van het eigenbelang zal uiteindelijk een groot ongemak worden. Zo gaat het opofferen van zichzelf zonder enig doel of redenering in tegen het grotere goed van de mensheid. Als men slechts zijn eigen zelfzuchtige aanspraken afdwingt, zal hij niet alleen gehinderd worden door tegenwerking van anderen, maar zal dit egoïsme leiden tot zelfvernietiging. In dit licht bezien is er geen andere weg dan Jita-Kyoei, waarin alle mensen hun aandeel leveren aan de samenleving om wederzijds tot bloei te komen.

Bijvoorbeeld, als drie mensen samen op reis gaan, kan het zijn dat één persoon naar de bergen wil, één naar de zee, en één wil stoppen en uitrusten. De drie komen uiteindelijk op een punt waar zij allen wensen uit elkaar te gaan. Ervan uitgaande dat zij in het begin de voordelen van samen reizen wilden genieten, moeten zij samenwerken en elkaars wensen inwilligen. In werkelijkheid is er geen andere keuze dan een gemeenschappelijke bestemming te kiezen die iedereen tevreden stelt.

Als we naar de wegen van de wereld kijken, zien we dat alle grote en kleine dingen op deze manier met elkaar in verband staan. Als men handelt in overeenstemming met zijn eigen belangen en weigert de behoeften van anderen te erkennen, zal dit leiden tot wederzijdse vernietiging, en niets is nadeliger of rampzaliger voor de samenleving dan dit.

Als we naar het werkelijke leven van mensen kijken, lijkt het erop dat er veel energie wordt verspild. Zelfs als blijkt dat mensen hun energie effectief gebruiken, kan niet worden ontkend dat er nog veel ruimte voor verbetering is. We moeten ophouden met zinloze conflicten, en in plaats daarvan het principe van Jita-Kyoei volgen. Als we zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, zal de vitaliteit van het land tweevoudig toenemen. Zo zal de cultuur met sprongen vooruitgaan en zullen wij allen als vanzelfsprekend verrijkt en versterkt worden. Bovendien geloof ik dat, indien wij het ideaal van Jita-Kyoei volgen, de internationale betrekkingen vriendschappelijker zullen worden en het welzijn van de gehele mensheid zal bevorderen.

Daarom smeek ik u allen al deze leringen en proclamaties te integreren en te omarmen, de vlag te hijsen van Seiryoku-Zenyo en Jita-Kyoei, begrippen die zijn gebaseerd op de onwrikbare beginselen van de waarheid, en samen met alle mensen van de wereld voorwaarts te gaan.

– Jigoro Kano –