Geschiedenis van kodokan judo

Kodokan Judo werd opgericht door Kano Jigoro Shihan, die in zijn jeugd jujutsu begon te beoefenen als een manier om zijn zwakke lichaam te versterken. Kano bestudeerde zowel de Tenjin Shinyo-ryu als de Kito-ryu stijlen van het klassieke jujutsu, beheerste uiteindelijk hun diepste leer en vulde deze training aan met een levendige interesse in andere gevechtsvormen. Hij integreerde wat hij als de positieve punten van deze stijlen beschouwde met zijn eigen ideeën en inspiraties. Daarbij stelde hij een herzien geheel van fysieke technieken op en transformeerde ook het traditionele Jujutsu principe van “verslaan van kracht door flexibiliteit” naar een nieuw principe van “maximaal efficiënt gebruik van fysieke en mentale energie”. Het resultaat was een nieuw theoretisch en technisch systeem dat volgens Kano beter aansloot bij de behoeften van de moderne mens.

De essentie van dit systeem drukte hij uit in het axioma “maximaal efficiënt gebruik van energie”; een concept dat hij beschouwde als zowel een hoeksteen van de krijgskunst als een principe dat in vele aspecten van het leven nuttig is. Praktische toepassing van dit principe zou volgens hem veel kunnen bijdragen aan de menselijke en sociale ontwikkeling, waaronder “wederzijds welzijn voor zichzelf en anderen”, wat hij beschouwde als het eigenlijke doel van de training. Wat Kano had gecreëerd was meer dan alleen maar techniek en omvatte een reeks principes voor de vervolmaking van het zelf. Om dit te weerspiegelen verving hij jutsu (techniek) in het woord “Ju-jutsu” door het achtervoegsel do (pad) om een nieuwe naam voor zijn kunst te creëren: judo. Zijn trainingshal noemde hij “Ko-do-kan”, of “een plaats om het pad te onderwijzen”.

Kano is ook geprezen als “de vader van de Japanse lichamelijke opvoeding”. Als directeur van de Tokyo Higher Normal School, richtte hij een algemene faculteit voor lichamelijke opvoeding op, gericht op het opleiden van leraren die in staat waren de Japanse jeugd lichamelijke opvoeding van hoge kwaliteit te geven. Hij hielp ook bij de oprichting van de Japan Amateur Sports Association (Japan Sport Association), en in 1909 werd hij het eerste Aziatische lid van het Internationaal Olympisch Comité. Kano reisde dertien keer naar het buitenland om lezingen te geven en Judo te demonstreren en zo zijn kunst aan mensen over de hele wereld te introduceren.

Vandaag de dag telt de Internationale Judo Federatie vertegenwoordigers uit ongeveer 204 landen en regio’s (vanaf 2020), met beoefenaars uit alle lagen van de bevolking die judo-uniformen aantrekken en op de mat stappen om hun geest, lichaam en ziel te smeden. Het volgende is een deel van de preambule in de statuten van de Internationale Judo Federatie:

Judo werd in 1882 gecreëerd door Kano Jigoro Shihan. Als een opvoedingsmethode afgeleid van de krijgskunsten, werd judo een officiële Olympische sport in 1964 (na genoemd te zijn als demonstratiesport op de Olympische Spelen van Tokio in 1940, die afgelast werden vanwege een internationaal conflict). Judo is een sterk gecodificeerde sport waarbij de geest de expressie van het lichaam controleert en is een sport die bijdraagt tot de opvoeding van het individu.

Naast wedstrijden en gevechten omvat judo ook technisch onderzoek, het beoefenen van kata’s, zelfverdediging, fysieke voorbereiding en het aanscherpen van de geest. Als een discipline die is afgeleid van voorouderlijke tradities, werd judo door zijn meester-stichter ontworpen als een bij uitstek moderne en progressieve activiteit.