Super judo bij JINDO

Bij Super judo past de judovorm zich aan op de mogelijkheden van de beoefenaar. Is een judoka bijvoorbeeld slecht ter been? Geen probleem, dan verplaatst het judo zich naar de grond. De vele diverse technieken bieden voldoende mogelijkheden en flexibiliteit, waardoor judo zich gemakkelijk aanpast.

Wat is Super judo? Super judo is uitermate geschikt voor kinderen en volwassen met een functionele of verstandelijke beperking. Meer nog dan bij het regulier judo staan respect en samenwerken centraal. Je houdt rekening met elkaars mogelijkheden en beperkingen: op en naast de judomat. Oftewel judo (de zachte weg) in de breedste betekenis.

De Super judo zal gegeven worden op de zaterdag.
10:15-11:00 – Super judo 5 t/m 9 jaar (per 1 sept)
11:00-11:45 – Super judo 10 t/m 16 jaar (per 1 sept)

Wilt u meer informatie? Mail naar info@jindodoetinchem.nl of bel 06-26854252

Menu